SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 

Uděluji tímto souhlas Elektro Petrák, Milan Petrák, IČ: 12842841, jakožto správci osobních údajů, s tím, aby zpracovával (zejména prostřednictvím shromažďování, používání a uchovávání) moje osobní údaje, a to za účelem přijímání mých sdělení v rámci elektronické podatelny správce údajů, tj. prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách správce.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány v nezbytně nutném rozsahu, poté po 30 dnech automaticky smazány.

 

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu milanpetrak@karneval.cz či dopisem zaslaným na adresu Elektro Petrák, Sladkovského 10, 326 00 Plzeň

 

Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé ze správcem údajů nabízených služeb odpovídat mým potřebám.

Prodáváme zboží značek

Image​​   Image​​   ​​Image   Image​​   Image​​   Image​​   Image​​   Image    ​  Image​​   Image​​

Milan Petrák | IČO: 12842141 | Sladkovského 331/10, 326 00 - Plzeň-Východní Předměstí | O cookies | GDPR

phone_android +420 739 047 605     phone +420 377 240 456     local_post_office elektro@petrakelektro.cz